کنترل تردد طراحی شده برای صنعت داروسازی

دستگاه های مدیریت تردد تولیدی شرکت گیتو به صورت خاص با توجه به الزامات دارویی مناسب اتاق های تمیز طراحی شده که به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اکسس-اینترلاک که مناسب نصب بر روی سیستم اینترلاک به منظور ایجاد نظارت بر تردد افراد در ایرلاک ها است و اکسس کنترل که مناسب نصب بر روی تک درهای فضای تولید به منظور نظارت و کنترل تردد افراد به اتاق های مورد نظر می باشد. امکان تردد و تشخیص هویت افراد به کمک دستبند های سلیکونی و یا کارت بدون تماس وجود دارد. شایان ذکر است نصب این دستگاه ها به صورت توکار بوده و امکان اتصال به نرم افزار اکسس کنترل نیز وجود دارد.


این دستگاه ها می توانند به صورت یکپارچه با سیستم های اینترلاک تولیدی شرکت گیتو ترکیب شده و عملکرد کنترل تردد را به همراه اینترلاک به صورت یکپارچه در اختیار اپراتور قرار دهند. دستگاه های کنترل تردد در مدل های مختلف و متنوع طراحی و تولید شده اند که در بخش نمایشگر و یا حافظه تفاوت های ساختاری وجود دارد. همکاران بخش فروش آماده ارائه مشاوره و اطلاعات بیشتر در رابطه با این دستگاه ها با توجه به نیازمندی های خط تولید شما هستند.